Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ: 14 Đường Phương Canh,Xuân Phượng,Nam Từ Liêm,Hà Nội ,

Hotline: 091 382 6633
Email: banhangtaikho@gmail.com